ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ยา อาหารเสริมคุณค่าทางโภชนาการ

M&L Pharmaceutical คือผู้นำทางการผลิตยา และอาหารเสริมแบบ hard capsules และ powders ในเมืองแคลิฟอเนียร์ตอนใต้ เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านพืชสมุนไพร ยาที่ได้จากพืช วิตามินหลากหลายชนิด เกลือแร่ และ sports nutrients

ผู้ผลิตจากอเมริกาไปทั่วโลก

M&L ได้ก่อตั้งเครือข่ายมายาวนาน พัฒนาและเติบโตไปกับผู้รับบริการ โดยผลิตภัณฑ์อยู่บนพื้นฐานของมาตรฐาน GMPs ซึ่งเป็นแนวทางการปฏิบัติที่แนะนำโดยองค์การอนามัยโลก M&L Pharmaceutical มีขอบข่ายให้บริการ รับจ้างผลิตยา เพื่อสนองความต้องการการผลิตอาหารเสริม ในแบบที่ลูกค้าต้องการ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามความคาดหวังของลูกค้า

ความเชื่อถือในภาคอุตสาหกรรม

เราได้รับความพึงพอใจมาตลอดจากผู้รับบริการในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยา รวมถึงได้รับการยอมรับในระดับฐานผู้ผลิตทางอุตสาหกรรมยาที่มีคุณภาพสูงสุด ซึ่งเปิดให้บริการมากว่า 25 ปี ไม่เคยประสบปัญหาทางการผลิต และมีความภาคภูมิใจในผลิตภัณฑ์คุณภาพตลอดมา

M&L Pharmaceutical is certified compliant to the stringent NPA formerly known as
NINFA Good Manufacturing Practices that guarantee product
quality, potency and purity.

629 S. Allen St. San Bernardino,
CA 92408
(909) 890-0078
(909) 890-0048
ml.pharmaceutical@verizon.net