مشتریان بین المللی

شرکت M&L Pharmaceutical به مشتریان بین المللی خود توجه ویژه دارد.

این شرکت با مشتریان بین المللی خود همکاری نزدیکی دارد. این شرکت توزیع کننده است که در هر نقطه ای از جهان به دنبال رفع نیازهای مشتریان خود است. خوشحال می شویم با مشتری جدید همکاری داشته باشیم و تحولی در افزودنی های غذایی و رژیمی ایجاد نماییم.