تخصص شرکت

تخصص شرکت M&L Pharmaceuticalتولید کپسولهای دوقلو (ژلاتینی و

گیاه خواری) و پودر می باشد. شرکت M&L در تولید مکمل های غذایی براساس سفارش قبلی و استاندارد کیفیت عمل می کند. ما همیشه به افزایش کیفیت و نیازهای مشتریان خود توجه داریم. این شرکت عرضه کننده کپسول های دوقلو (ژلاتینی و گیاهخواری) و پودر می باشد.