Liên hệ với chúng tôi

Nếu anh/ chị có câu hỏi gì, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua điện thoại, fax, email hay đường bưu điện.

Ở NƯỚC MỸ/ BẮC MỸ
M&L Pharmaceutical, INC.

629 S. Allen St.
San Bernardino, California, 92408

(909) 890-0078

(909) 890-0048

ml.pharmaceutical@verizon.net