Lịch sử

Dược phẩm M&L Pharmaceutical là một trong những doanh nghiệp hàng đầu ở Nam Califorrnia. Kể từ 1991, Dược phẩm M&L Pharmaceutical đã cam kết với những sản phẩm chất lượng tốt nhất. Chúng tôi tập trung sản xuất những sản phẩm về vi-ta-min, khoáng chất, dược thảo và những sản phẩm sức khỏe khác ở nước Mỹ và trên toàn thế giới.

Chúng tôi có thể mời chào và cung cấp sẵn có một loạt da đạng những sản phẩm, giá cả ở mức cạnh tranh trong tầm với của khách hàng, và chất liệu cũng như các thành phần trong công thức sản xuất sản phẩm có chất lượng vượt bậc . Đó là những giá trị quan trong nhất trong công việc kinh doanh của chúng tôi. Dược phẩm M&L Pharmaceutical xây dựng danh tiếng vững chắc về sự trung thực và đáng tin cậy trong ngành sản xuất vi-ta-min dạng viên.