Việc làm

Dược phẩm M&L coi nhân viên là một phần của gia đình. Sự trung thành và đoàn kết của nhân viên chính là thế mạnh của công ty chúng tôi. Nếu anh/chị mong muốn gia nhập đội ngũ nhân viên M&L, vui lòng gửi CV đến địa chỉ email ml.pharmaceutical@verizon.net