Sản xuất cho một công ty khác

Cam kết của Dược phẩm M&L với Hướng Dẫn Sản Xuất Tiêu Chuẩn GMPs

Chất lượng là ưu tiên số một của công ty, là yêu cầu tối thiểu “không thể thương lượng được” trong mọi việc chúng tôi làm. Từ khi khách hàng liên hệ với chúng tôi, cho đến quá trình sản xuất, và thậm chí cho đến hậu mãi, M&L luôn nghĩ đến chất lượng. Chúng tôi tuyệt đối tuân thủ Hướng Dẫn Sản Xuất Tiêu Chuẩn GMPs về mọi mặt trang thiết bị. Sản phẩm của chúng tôi không bao giờ không đạt mà thậm chí còn vượt cả yêu cầu về đặc tính sản phẩm.