Contract Manufacturer

Ang M&L Pharmaceutical ay Tapat sa Kasalukuyang GMPs

Ang hindi mapantayang kahusayan sa kalidad ay ang nangungunang prioridad ng aming kumpanya. Ito ang tumatayong batayan sa lahat ng aming ginagawa. Mula sa kauna-unahang pagsangguni ng aming kliyente hanggang sa mismong paggawa ng produkto, at maging pagkatapos maihatid ang mga produkto, kalidad pa rin ang prioridad ng M&L. Mahigpit naming sinusunod ang kasalukuyang Good Manufacturing Practices (GMPs) sa lahat ng aming pasilidad. Ang aming produkto ay kailanma’y hindi nagkulang o lumabis sa itinatakdang pamantayan.