Tagagawa ng Nutritional Supplement

Ang M&L Pharmaceutical ay ang nangungunang contract manufacturer ng nutritional at dietary supplements ng hard capsules at powders sa Southern California. Kami ay dalubhasa sa botanicals, herbals, vitamins, multi-vitamins, minerals, at sports nutrients.

Gawang Estados Unidos at Naglilingkod sa Mundo

Layunin ng M&L na magtatag ng pangmatagalang ugnayan sa mga kliyente nito upang makatulong sa kanilang pag-unlad. Gabay ang prinsipyo ng Good Manufacturing Services (GMPs), iniaalay ng M&L Pharmaceutical ang maagap na serbisyo, mga solusyon, at suporta sa mga kliyente nito. Aming pinagsisikapang kayo ay mabigyan ng kalinga na higit pa sa inyong inaasahan.

Walang Bahid ang Reputasyon sa Industriya

Kami sa M&L Pharmaceutical ay isang daang porsiyentong nakatuon sa kasiyahan ng aming mga tagapagtangkilik. Ang aming mga produkto ay may pinakamataas na kalidad, malinis, at walang bahid ang aming reputasyon sa industriya! Kami ay mahigit kumulang dalawampu’t limang taon nang naglilingkod at kailanma’y hindi nakaranas ng anumang problema. Ang kalinisang ito ay taas-noo naming ipinagmamalaki.

M&L Pharmaceutical is certified compliant to the stringent NPA formerly known as
NINFA Good Manufacturing Practices that guarantee product
quality, potency and purity.

629 S. Allen St. San Bernardino,
CA 92408

(909) 890-0078
(909) 890-0048
ml.pharmaceutical@verizon.net