Trabaho

Itinuturing ng M&L Pharmaceutical ang mga tauhan nito bilang bahagi ng pamilya. Ang kanilang pagkakaisa at katapatan ay ang siyang lakas ng kumpanya. Kung ikaw ay interesadong maging empleyado ng M&L, maaaring ipadala ang iyong resume sa ml.pharmaceutical@verizon.net