ประวัติ / ความเป็นมา

M&L Pharmaceutical ได้รับการยอมรับในผลิตภัณฑ์คุณภาพ โดยเป็นหนึ่งเดียวในธุรกิจแคปซูลของแคลิฟอเนียร์ตอนใต้ ตั้งแต่ปี 1991 เราได้ทุ่มเทในอุตสาหกรรมการผลิตจนเป็นผู้นำทางด้านผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยา วิตามินต่างๆ เกลือแร่ สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรนานาชนิด และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อสุขภาพในสหรัฐอเมริกา และทั่วโลก

ในระดับการแข่งขัน ทั้งด้านราคา รูปแบบการผลิต เทียบแล้วผลิตภัณฑ์ของเรามีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์มากมายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ด้วยคุณภาพของส่วนผสมในสูตรมาตรฐานที่กำหนดไว้ ซึ่ง M&L Pharmaceutical ได้สะสมชื่อเสียงมานาน ในด้านอุตสาหกรรมการผลิต encapsulated Vitamins